1- شماره پرسنلی خود را وارد نمایید.

2- سپس دکمه مرحله بعد را کلیک کنید

- کد امنیتی از طریق ایمیل (پیامک) برای شما ارسال گردید

1- کد امنیتی دریافت شده را در قسمت مربوطه وارد نمایید

2- سپس دکمه مرحله بعد را کلیک کنید

- رمز عبور جدید از طریق ایمیل (پیامک) برای شما ارسال گردید

- لطفا در اولین ورود به سامانه رمز خود را تغییر دهید